Samenstelling

Het breed moderamen bestaat uit het moderamen (zie Moderamen, Samenstelling) en afgevaardigden benoemd door de classicale vergadering:

  • ouderling Paul Bikker, ring Ede
  • ds. Henk Molenaar, ring Harderwijk, 2e voorzitter
  • ouderling Johan Jobse, ring Hattem
  • ouderling Daan van Doorne, Evangelisch Lutherse gemeente

Aan de vergaderingen van het breed moderamen nemen als adviseur deel:

  • de waarnemend voorzitter van het classicaal college voor visitatie
  • de voorzitter van de classicale commissie financiĆ«n Veluwe
  • de regionaal adviseur classicale vergaderingen (tot 1 september)
  • een lid van het regionaal college voor behandeling beheerszaken