Beleidsplan

Op weg naar morgen

In de kerk zijn er drie kernwoorden: geloof, hoop en liefde. Hoop, hopen is in geloof en met liefde de weg gaan omdat God betrouwbaar is. Dat geldt voor elke gelovige maar het geldt ook voor de gemeenten. De classicale vergadering Veluwe wil graag bijdragen aan die hoop. De CV kiest bewust voor een opstartfase om aan een beleidsplan te werken waarmee er gegronde hoop is dat dit bijdraagt aan het leven in de gemeenten.

Horen

Luisteren, lezen, vragen. Waar leeft er? Hoe staan de gemeenten ervoor? Financieel en geestelijk. Er is al de nodige informatie voorhanden. Maar om te weten waar weons op moeten richten, is het goed om ook de gemeenten actief te gaan horen.

Ondersteunen

Elke gemeente bestaat in de eigen context. De ondersteuning vraagt om maatwerk. Kan de gemeente door samen te werken vitaal blijven? Zijn er andere vormen die bijdragen aan het voortbestaan? Of moet het roer helemaal om?

Prikkelen en inspireren

Goed is goed genoeg. Maar ook het goede moet zich blijven ontwikkelen. Daarbij is het goed om een spiegel voor te houden, vragen te stellen die prikken om alert te blijven, ideeën te delen om te inspireren. Tijdens de classicale vergaderingen is er ruimte om met elkaar het gesprek aan te gaan over thema’s die bijdragen aan geloofsoverdracht, gemeenteopbouw en het bestuur. Tijdens de bijeenkomsten in de ringen kunnen de buurgemeenten met elkaar deze gesprekken voortzetten.

Evalueren en toezien

Het breed moderamen waar de classispredikant deel van uitmaakt en het classicaal college voor de visitatie werken samen om gemeenten te adviseren, te helpen om de goede keuzes te maken of pijnlijke beslissingen te nemen. Soms moet er bijgestuurd worden maar wel gericht op waar het in een gemeente om moet gaan.

Namens

De gemeenten maken deel uit van de samenleving en de samenleving doortrekt ook het leven van de gemeente. De classispredikant vertegenwoordigt de kerken in de classis in oecumenische en maatschappelijke contacten. Hij / zij is het ‘gezicht’ van de classis.

 
Titel
Beschrijving
Document
Beleidsplan 2020-2023