Verslagen

Uit de Classicale Vergadering Veluwe

Op 22 november kwam de CV Veluwe bijeen op de vaste vergaderplek: ’t Kerkheem te Voorthuizen. Na de opening door preses Martin Morsink leidde classispredikant Wilbert van Iperen het geloofsgesprek in. Ds. Van Iperen heeft zijn werkzaamheden gekarakteriseerd onder de term HOPEN: Horen, Ontmoeten/Ondersteunen, Prikkelen, Enthousiasmeren/Evalueren, Namens.

Deze thema’s zullen in de opeenvolgende vergaderingen aan de orde komen. Als eerste dus over Horen. Daarbij kan gedacht worden aan: stil worden, ontvankelijk worden voor het grote Verhaal van God met mensen; ruimte maken voor het lezen van de Bijbel en daarover mediteren; aandachtig luisteren, wat de A/ander zegt niet meteen invullen met eigen ideeën of persoonlijke opvattingen. Na het voorlezen van twee teksten uit de Confessiones van Aurelius Augustinus gingen de aanwezigen in tweetallen daarover met elkaar in gesprek. De teksten werden best moeilijk gevonden, een zin die aansprak was: “Uw beste dienaar is diegene die er niet zozeer naar uitziet om van u te horen wat hij zelf heeft gewild, maar die er eerder op bedacht is te willen wat hij van u gehoord heeft.”

Bij het punt Mededelingen classispredikant bleek dat ds. Van Iperen zijn werkzaamheden met voortvarendheid en enthousiasme heeft aangepakt.

De CV heeft de begroting 2019 – opgesteld door de classicale financiële commissie Veluwe – vastgesteld. Bij zo’n eerste begroting is het best lastig om te schatten hoe hoog de uitgaven voor het werk in de classis zullen zijn. Het is wel de verwachting dat de uitgaven hoger zullen zijn dan de tegemoetkoming vanuit de landelijke kerk. Er zal gebruik gemaakt worden van de kerkordelijke mogelijkheid om het ontbrekende bedrag om te slaan over de (wijk)gemeenten. Zij worden hierover geïnformeerd.

Een belangrijk deel van de vergadering stond in het teken van ‘Diaconaal werk in de classis’. Mw. Jaantje Vink, consulent diaconaal werk in Oost-Brabant, Gelderland en Limburg, gaf een presentatie over dit onderwerp. Een paar elementen uit deze presentatie: Diaconaat is dienstbetoon, door de gemeente, in navolging van Christus, gericht op lichamelijke, materiële en sociale noden in de gemeente, haar omgeving en elders in de wereld; kernwoorden daarbij: barmhartigheid en gerechtigheid. Een goede ‘diaconale antenne’ is heel belangrijk: kunnen diakenen signaleren dat iemand hulp nodig heeft, kan een gemeentelid aangeven dat hij/zij hulp nodig heeft, vinden ze elkaar? Laagdrempelige bijeenkomsten, bijvoorbeeld in een Inloophuis, kunnen hierbij een goede rol vervullen.

Op de agenda stond ook de evaluatie van het Nieuwe Liedboek (2013), de CV besloot dat het liedboek voldoet aan de gestelde criteria: uitdrukking van de identiteit van de Protestantse Kerk, rekening houden met diverse taalvelden en muziekculturen in de kerk, liederen moeten zingbaar zijn, de verschillende stromingen in de Protestantse Kerk dienen vertegenwoordigd te zijn.

De CV nam onder grote dank afscheid van een aantal afgevaardigden: diaken Wim Witteveen (ring Apeldoorn), ouderling Paul Bikker (ring Ede), ouderling Henk Reurink en diaken Bertus van der Heiden (ring Harderwijk), diaken Henry Westein (ring Nijkerk); deze dank gold ook voor ouderling-kerkrentmeester Riky Hilbrink (ring Apeldoorn), zij was vijf jaar afgevaardigd naar de generale synode van de Protestantse Kerk.

Henny Dolstra-Muggen, 2e scriba CV Veluwe