Werkwijze

De classicale vergadering komt drie maal per jaar bijeen. De agenda wordt voorbereid door het breed moderamen. Alle kerkenraden kunnen punten indienen. De kerkenraden ontvangen de agenda en het verslag.

Indien ten minste een tiende van de kerkenraden of vijf leden of de synode daarom vragen, wordt binnen zes weken een extra vergadering uitgeschreven.

De classicale vergadering heeft een classicale regeling vastgesteld. Daarin is geregeld de benoeming van de boventallige leden, de verkiezing van leden van het breed moderamen, welke classicale colleges en welke classicale commissies er zijn, wat de taken van deze commissies zijn, de ringen en de financiƫn van de CV Veluwe.