Samenstelling moderamen

Het moderamen van de classicale vergadering (CV) Veluwe bestaat uit de classispredikant en drieouderlingen. De ouderlingen zijn preses (voorzitter), scriba (secretaris) en 2e scriba. De preses en de scriba worden voor een periode van vijf jaar benoemd. De classispredikant is ook voor een periode van vijf jaar benoemd in overleg met de kleine synode. Zij zijn eenmaal herbenoembaar. 
Op de foto staan v.l.n.r. Gerrit Bok, scriba; Henny Dolstra-Muggen, 2e scriba; dr. Wolbert van Iperen, classispredikant en Martin Morsink, preses.
terug