Moderamen

Het moderamen van de classicale vergadering (CV) Veluwe bestaat uit de classispredikant en twee ouderlingen. De ouderlingen zijn preses (voorzitter) en scriba (secretaris). De preses en de scriba worden voor een periode van vijf jaar benoemd. De classispredikant is ook voor een periode van vijf jaar benoemd in overleg met de kleine synode. Zij zijn eenmaal herbenoembaar. De 2e scriba is als adviseur aan het moderamen toegevoegd.

Op de foto:

v.l.n.r. Gerrit Bok, ouderling Protestantse gemeente Apeldoorn, scriba; Henny Dolstra-Muggen, ouderling Protestantse gemeente Wageningen, 2e scriba; ds. Wilbert van Iperen, classispredikant; Martin Morsink, Hervormde gemeente Barneveld, preses.