Classicale vergadering Veluwe

Welkom

Welkom op de website van de Classis Veluwe

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) bestaat uit ongeveer 1.700 gemeenten. Deze gemeenten zijn te verdelen in: evangelisch-lutherse gemeenten, gereformeerde kerken, hervormde gemeenten en protestantse gemeenten. Een deel van de gemeenten is onderverdeeld in wijkgemeenten, vaak voorkomend in grotere plaatsen. Iedere gemeente heeft een eigen kleur en identiteit. Om de kerk goed te kunnen besturen is het land in elf regio's verdeeld. Zo'n regio noem je een classis. Het meervoud van classis is 'classes'.

De classis Veluwe bestaat uit ongeveer 150 gemeenten verdeeld over vijf ringen. Uit elke ring komen vier leden. Deze leden noemen we ook afgevaardigden. Zij vormen met elkaar de classicale vergadering Veluwe (CV Veluwe). Zij worden voor een periode van vijf jaar door de kerkenraden binnen een ring gekozen en zijn éénmaal herbenoembaar.

Uit de CV Veluwe zijn vijf ambtsdragers afgevaardigd naar de synode. De generale synode heeft o.a. tot taak het leiding geven aan het leven en werken van de kerk op haar verschillende arbeidsvelden en het ter hand nemen van al wat het leven van de kerk in de wereld kan bevorderen.

De CV heeft o.a. tot taak het leiding geven aan het leven en werken van de classis op haar verschillende arbeidsvelden en het ter hand nemen van al wat het kerkelijk leven in de classis kan bevorderen. Eén van de taken is gemeenten stimuleren om elkaar te helpen bij zorgen, luisteren naar elkaar en geven samen de kerk vorm in hun regio. Een goed contact op de CV levert verbondenheid op met gemeenten in de buurt.

Ontmoeten op de Veluwe - Berichten van de classispredikant

 
Titel
Beschrijving
Document
Berichten van de classispredikant!

Agenda

Bekijk
Uitnodiging bijeenkomst ring Ede
15-11-2018   |  19.45 uur
19.30 uur staat de koffie/thee klaar en om 19.45 u. beginnen we. Spreker: Ds. W. (Wilbert) va...
Bekijk
Uitnodiging bijeenkomst met de kerkelijk werkers op de Veluwe
29-11-2018   |  10 uur
Vanaf 9.30 uur ben je welkom en we beginnen om 10.00 uur. We willen graag weten of je komt...
Bekijk
Ringvergadering Harderwijk
14-11-2018   |  19:30
Uitnodiging tot bijwoning van de ringvergadering welke zal worden gehouden op D.V. Woensdag 14 no...