Classicale vergadering Veluwe

Welkom

Welkom op de website van de Classis Veluwe

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) bestaat uit ongeveer 1.700 gemeenten. Deze gemeenten zijn te verdelen in: evangelisch-lutherse gemeenten, gereformeerde kerken, hervormde gemeenten en protestantse gemeenten. Een deel van de gemeenten is onderverdeeld in wijkgemeenten, vaak voorkomend in grotere plaatsen. Iedere gemeente heeft een eigen kleur en identiteit. Om de kerk goed te kunnen besturen is het land in elf regio's verdeeld. Zo'n regio noem je een classis. Het meervoud van classis is 'classes'.

De classis Veluwe bestaat uit ongeveer 150 gemeenten verdeeld over vijf ringen. Uit elke ring komen vier leden. Deze leden noemen we ook afgevaardigden. Zij vormen met elkaar de classicale vergadering Veluwe (CV Veluwe). Zij worden voor een periode van vijf jaar door de kerkenraden binnen een ring gekozen en zijn éénmaal herbenoembaar.

Uit de CV Veluwe zijn vijf ambtsdragers afgevaardigd naar de synode. De generale synode heeft o.a. tot taak het leiding geven aan het leven en werken van de kerk op haar verschillende arbeidsvelden en het ter hand nemen van al wat het leven van de kerk in de wereld kan bevorderen.

De CV heeft o.a. tot taak het leiding geven aan het leven en werken van de classis op haar verschillende arbeidsvelden en het ter hand nemen van al wat het kerkelijk leven in de classis kan bevorderen. Eén van de taken is gemeenten stimuleren om elkaar te helpen bij zorgen, luisteren naar elkaar en geven samen de kerk vorm in hun regio. Een goed contact op de CV levert verbondenheid op met gemeenten in de buurt.

Ontmoeten op de Veluwe - Berichten van de classispredikant

 
Titel
Beschrijving
Document
Protocol Kerkdiensten en andere bijeenkomsten
Document
Brief van de classispredikant inzake corona update PKN
 
Titel
Beschrijving
Document
Berichten van de classispredikant 2020-01
Document
Berichten van de classispredikant 2020-02
Document
Berichten van de classispredikant 2020-03
Document
Berichten van de classispredikant 2020-04
Document
Berichten van de classispredikant 2020-05
Document
Berichten van de classispredikant 2020-06
 
Titel
Beschrijving
Document
Uit uw hemel zonder grenzen komt Gij tastend aan het licht, met een naam en een gezicht  even weerloos als wij mensen.  
 
Titel
Beschrijving
Document
Berichten van de classispredikant! 2018-01
 
Titel
Beschrijving
Document
Berichten van de classispredikant! 2019-01
Document
Berichten van de classispredikant! 2019-02
Document
Berichten van de classispredikant 2019-03
Document
Berichten van de classispredikant 2019-04

Agenda