Agenda
« vorige  |  juni 2023  |  volgende »

Woensdag 7 juni 2023 afstemmingsoverleg land-regio
Locatie: Utrecht
Tijdstip: 10.30  - 16.00

Deelnemers aan dit overleg zijn de voorzitters van de classicale vergaderingen, een vertegenwoordiging van het moderamen van de generale synode en de directie van de Dienstenorganisatie.
Doel van het overleg is bestuurlijke afstemming.

 

Dinsdag 27 juni 2023 vergadering moderamen
Locatie: Veenendaal

De laatste maal dat we in het 'bisschoppelijk paleis' in Veenendaal vergaderen.