Houd van ze!

Houd van ze!
Dat was de korte samenvatting van de inleiding over grijs en groen samen leren geloven. Corina Nagel vertelde over hoe jongeren leren geloven en wat je daar in de gemeente aan en mee kunt doen. Op de website staat een uitgebreider verslag en de presentatie. Op 28 mei krijgt dit een vervolg waarbij de deelnemers met elkaar in gesprek gaan.
Op deze link is de film op youtube te zien.
Op deze link is het verslag te vinden.

afgevaardigde naar de classicale vergadering

Elk jaar zijn er weer verkiezingen voor afgevaardigde naar de classicale vergadering. De afgevaardigden komen uit de vijf ringen (Apeldoorn, Ede, Harderwijk, Hattem en Nijkerk) en elke ring vaardigt vier personen af. De classicale veraagdering konmt drie maal per jaar bijeen. In 2025 zullen twee veragderingen in Apeldoorn worden gehouden en een vergadering bij een andere gemeente. Dit jaar hebben we de gemeente in Eerbeek bezocht en voor volgend jaar bezoeken we een andere gemeente in een andere ring.
Er zijn drie avonden in het jaar en op die avonden ontmoet je mede-ambtsdragers en spreek je met elkaar over wat voor de gemeenten van belang is. Naast benoemingen e.d. komen ook zaken aan de orde die van belang zijn om 
Lees meer 

afgevaardigde naar de synode

De classicale vergadering vaaardigt vijf ambtsdragers af naar de generale synode. Elk jaar treedt een afgevaardigde af en moet er een nieuwe afgevaardigde gekozen worden. Deze vraag wordt voorgelegd aan de kerkenraden om namen in te dienen. De mogelijkheid bestaat dat gemeenteleden geïnteresseerd zijn om afgevaardigd te worden. Zij moeten dan gekozen worden door de classicale vergadering en daarna in het gevraagde ambt bevestigd worden. De vacature die nu onstaat, is nu voor ouderling.
Een afgevaardigde, Thomas Kool, schrijft wat het voor hem betekend om lid van de synode te zijn. 
Lees meer 

archief classis Ede

Het archief van de Protestantse classis Ede is ondergebracht bij het archief van de gemeente Ede. Er is een overeenkomst van inbewaringgeving getekend waarin staat dat het archief in ontvangst is genomen en dat het scribaat van de classicale vergadering Veluwe eigenaar blijft. Het archief is pas na 50 jaar openbaar. Er kan bij het scribaat van de classicale vergadering Veluwe een verzoek worden ingediend om het archief te mogen raadplegen. Ook de oudere archieven van de classes Ede (Hervormd en Gereformeerd) zijn in gemeentearchief ondergebracht.

5 jaar classicale vergadering Veluwe

5 jaar classicale vergadering Veluwe
Vrijdag 22 september vieren we dat de classicale vergadering Veluwe vijf jaar bestaat. Dat doen we in de Grote kerk in Harderwijk. We vinden het fijn om daar met elkaar bij stil te staan in dankbaarheid aan God die ons dit geeft. Na de samenkomst in de kerk is er ruimte voor ontmoeting in de kerk. Lees verder in de uitnodiging via deze link.