Ds. Wilbert van Iperen

Welkom op deze pagina, waarop ik me graag aan u voorstel. Sinds 1 september 2018 ben ik classispredikant van classis Veluwe binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Een mooie plek om de kerk te dienen. Ik ben getrouwd met Mireille en wij hebben drie kinderen, twee zoons en een dochter. We wonen in Barneveld.

Voordat ik classispredikant werd, was ik van 2000 tot 2005 predikant in de Hervormde gemeente in het Betuwse dorpje Ommeren. Dat was een mooie en leerzame periode in een gemoedelijke omgeving, te midden van de boomgaarden.
In 2005 heb ik een beroep aangenomen naar de Hervormde deelgemeente Immanuelkerk in Barneveld. Een kleurrijke gemeente, waar ik met veel plezier samengewerkt heb met meerdere collega's. Een aantal jaren geleden is de Immanuelkerk gefuseerd met de Gereformeerde Bethelkerk in Barneveld tot de Protestantse gemeente Barneveld. Eind augustus 2018 heb ik als predikant afscheid genomen. Als gemeentelid ben ik nog altijd met deze gemeente verbonden.


Wilt u meer over mij weten? Klik op het onderstaande pijltje.

 

Lees meer 

Taak classispredikant

Als classispredikant geniet ik van de bezoeken aan kerkenraden, predikanten, kerkelijk werkers en gemeenteleden. Mijn rondgang langs de gemeenten herinnert mij en degenen die ik bezoek eraan dat we geroepen zijn plaatselijk volop gemeente van te Christus zijn. We spreken over "het geestelijk leven van de gemeente, de wijze waarop zij gehoor geeft aan haar roeping, en de vervulling van ambten en diensten." (Kerkorde, Ord. 4-16). In het bezoek vertegenwoordigt de classispredikant ook de andere gemeenten in de classis. Daardoor beseffen we: als lokale gemeente staan we niet op onszelf. We zijn aan elkaar gegeven, we worden opgeroepen de ander te zien en onze verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen.

Mijn taak vat ik samen aan de hand van de beginletters van het werkwoord 'hopen'. Een actief woord, dat ons verder laat kijken dan wat voor ogen is. Dat ons leert de kerk niet te zien als onze constructie, maar als een werkelijkheid die ons vanaf de andere kant, van Godswege, geschonken wordt. Hoop behoedt ons voor activisme en moedeloosheid. Het opent onze ogen voor het geloof dat waar twee of drie in zijn naam aanwezig zijn, Christus in hun midden is (Matth. 18,20). Het maakt onze oren opmerkzaam voor het ritselen van de Geest op plekken waar je geen kerk meer verwachten zou. In een tijd waarin veel gemeenten geconfronteerd worden met krimp ('vergrijzing' en 'vergroening') belijden we dat onze Heer, Jezus Christus de kerk door zijn Geest samenroept en in stand houdt.

Klik op onderstaand pijltje om de uitleg van HOPEN te zien. 

 
Lees meer