Anbi

De Classis Veluwe maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Daarmee valt de Classis Veluwe onder de groepsbeschikking ANBI van de Protestantse Kerk in Nederland. U kunt hierover meer teruglezen.

De Classis Veluwe is per 1 mei 2018 opgericht.

Bestuur Classis Veluwe

Het bestuur van de Classis Veluwe bestaat uit:

Voorzitter: dhr. M. Morsink

Scriba: dhr. G.W. Bok

Classispredikant (per 2 september 2018): ds. W. van Iperen

Contactgegevens:

Classis Veluwe

T.a.v. scriba dhr. G.W. Bok

Thorbeckestraat 11

7331 RG Apeldoorn

E-mailadres: cvveluwe@kpnmail.nl

RSINnr: RSIN/Fiscaal nummer Protestantse classis Veluwe = 825724284

Begroting 2018

Hieronder is de begroting 2018 opgenomen van de Classis Veluwe. Dit betreft een periode van 8 maanden (vanaf oprichtingsdatum 1 mei 2018).

 
Titel
Beschrijving
Document
* de classis Veluwe is opgericht per 1 mei 2018. Voor 2017 en de maanden januari t/m april 2018 is de jaarrekening opgesteld
 
Titel
Beschrijving
Document
* de classis Veluwe is opgericht per 1 mei 2018. Voor de maanden mei t/m december is de begroting opgesteld.
 
Titel
Beschrijving
Document
Begroting zoals vastgesteld in de Classis Veluwe op 22 november 2018