Activiteiten en nieuws gemeenten


Festival ZINderZONdag Apeldoorn


Welkom op het Festival ZINderZONdag op zondagmiddag 24 september van 11.45-17.00 uur in de Grote Kerk van Apeldoorn. Een festival voor alle kerken, voor ieder die ZIN zoeker is en zéker voor twintigers en dertigers.
Tabitha van Krimpen (1998), theoloog en bedrijfskundige, houdt een verhaal naar aanleiding van haar net verschenen boek Bottom-up kerk. Zijn waar twintigers zijn over de nieuwste inzichten omtrent twintigers in kerk en geloof.
In workshops worden allerlei thema’s die de jonge generaties raken besproken en uitgewerkt: klimaat, kunst, ontspullen, geloof in sociale media, verstilling etc. Én er is een KIDS-programma!
Iedereen die zin heeft om een inspirerende middag mee te maken is welkom. Bedoeld om niet alleen maar in de kramp van de krimp te schieten en over bezuinigingen of kerkverlating te praten maar juist om kansen en vergezichten te zien en te beleven. Dus kom, en neem vooral iemand mee.
Het is een festival dus je kunt tijdens de lezing koffie en thee krijgen, je kunt lekker even buiten kletsen, je kunt inspiratie opdoen aan elkaar en aan de sprekers/werkers. We hopen dat de zon schijnt en de wind waait! Zie voor meer informatie de website van verschillende wijkgemeenten in Apeldoorn.
 

Wat de Bijbel ons verteltIn de Oude of Sint-Alexanderkerk in het centrum van Bennekom zal van 4 augustus tot en met 28 oktober een expositie te zien zijn van afbeeldingen die Kees de Kort maakte voor de Kijkbijbel. In de Kijkbijbel zijn de 28 Bijbelverhalen opgenomen, die het NBG aanvankelijk in losse delen uitgaf voor kinderen met een verstandelijke beperking als de serie Wat de Bijbel ons vertelt. De illustraties werden gemaakt door de Bergense kunstenaar Kees de Kort (1934-2022) en hebben bijgedragen aan de grote bekendheid van de serie. De tekeningen in de Kijkbijbel hebben iets speciaals. De Kort ontwikkelde zijn unieke stijl door zijn eigen zoons te observeren bij het tekenen. De inmiddels wereldberoemde illustraties laten vooral de mensen zien, hun gezichtsuitdrukkingen en de gebaren die ze maken. Ze zijn in rustige vlakken opgezet, in afwisselende en felle kleuren.

In deze expositie worden uit zes Bijbelverhalen – twee uit het Oude en vier uit het Nieuwe Testament – steeds enkele illustraties getoond. Kinderen onderling en hun (groot)ouders worden uitgedaagd om met elkaar in gesprek te gaan en de verhalen compleet te maken. De expositie besteedt ook aandacht aan Kees de Kort als kunstenaar en de enorme verspreiding van Wat de Bijbel ons vertelt in bijna 100 talen. Daarnaast zullen er activiteiten voor kinderen zijn rondom deze expositie. Zie voor meer informatie de website
De tentoonstelling is geopend op vrijdag en zaterdag van 11.00 – 16.00 uur en op woensdagmiddag van 13.30 – 16.00 uur. Toegang is gratis. De tentoonstelling is georganiseerd door de expositiecommissie van de Oude of Sint-Alexanderkerk.
 

Plantagekerk Harderwijk gastvrij voor Urdu-christenen

Ineens waren ze er, tijdens een Taizéviering in de Plantagekerk in Harderwijk: een achttal Pakistaanse christenen. En daarna elke zondag. Bij de koffie na dienst werden de eerste contacten gelegd. Daar bleek pijnlijk dat deze mensen in Pakistan om hun christelijk geloof ernstig waren bedreigd door Taliban-achtige elementen. Zij moesten vluchten voor lijfsbehoud, en hun gezinsleden laten onderduiken. Christenen vormen met minder dan 2% een kwetsbare minderheid. Eén gezin kreeg een verblijfsvergunning en een woning in Harderwijk. Dit huis is sindsdien een toevluchtsoord voor een aantal andere Pakistani die in diverse AZC’s elders in Nederland wachten op de start van hun toelatingsprocedure, soms al driekwart jaar. Hun lege dagen vullen zij met diepe geloofsbeleving en met grote zorgen, hutje-mutje gehuisvest ineen voormalige gevangenis, op een rondvaartboot of in een recreatiewoning, en diep bezorgd om de ondergedoken gezinsleden thuis in Lahore.
Diverse leden en de diaconie van de Protestantse Gemeente Harderwijk omringen de Pakistaanse gemeenteleden inmiddels met hun zorg, bijstand en hun netwerk. Zo thuis voelen de gasten zich, dat er op hun initiatief sinds juni wekelijks op zaterdag een dienst wordt gehouden in het Urdu, denationale taal van Pakistan, gericht op Pakistaanse christenen in oost-Nederland. Deze wordt geleid door ds. Eric Sarwar, de voorganger van de Urdu-gemeenschap in Nederland. Zijn migranten-gemeente organiseert al jaren zondagse diensten in Rotterdam en in Amsterdam. De Urdu-gemeente heeft aansluiting gevonden bij de PKN. De Protestantse Gemeente in Harderwijk is er nog veelkleuriger door geworden.

Govert van der Boom
 

Protestantse gemeente te Twello: The Chosen

Sinds september 2022 worden in de Dorpskerk van Twello filmmiddagen georganiseerd. De aanwezigen kijken naar een aflevering van de serie 'The Chosen' en gaan daarover verder in gesprek. In de eerste editie van 2023 van Ontmoeten op de Veluwe kunt u meer informatie vinden.


Protestantse gemeente te Wageningen: Lezing prof. Theo Boer - 23 februari 2023

De afgelopen decennia heeft Nederland zich ontwikkeld tot een land waar euthanasie veelvuldig voorkomt en waarover in het publiek vaak wordt gediscussieerd: ook euthanasie bij kinderen? Ook bij mensen met gevorderde dementie? Ook hulp bij zelfdoding bij voltooid leven? Op 23 februari (Bevrijdingskerk, Wageningen, 20.00-22.00 uur) zal ethicus prof. Theo Boer, naar aanleiding van zijn laatste boek Eind goed (Kok Boekencentrum 2021) stilstaan bij de theologische en ethische achtergrondvragen bij die ontwikkelingen. Wat zijn überhaupt goede redenen voor euthanasie: zelfbeschikking? Wat bedoelen we met ondraaglijk lijden? En hoe verhoudt de zoektocht naar een ‘goede dood’ zich met de historische afwijzing door de kerk van zelfdoding, met het verbod op doden, en met de historische nadruk op ‘volhouden’? Gesteld dat euthanasie ‘mag’, pást euthanasie dan ook bij gelovige mensen?
 

 

terug