afgevaardigde naar de classicale vergadering

ook in de toekomst met vreugde gemeente te kunnen zijn. De rijke verscheidenheid aan gemeenten biedt ook een keur aan invalshoeken. 

Er is een vacature in de ring Apeldoorn. Er zijn drie vacatures in de ring Ede. Er is een vacature in de ring Harderwijk en dat geldt ook voor de ring Hattem en Nijkerk.

In de ordinanties staat dat de classicale vergadering minimaal moet bestaan uit twee ouderlingne, drie diakenen, drie predikanten en twee ouderlingen-kerkrentmeester.
terug