afgevaardigde naar de synode

De generale synode is een mooie gelegenheid om een beter beeld te krijgen van de breedte van de Protestantse Kerk. Er zijn veel mensen met passie en gedrevenheid bezig om invulling te geven aan het kerkzijn voor de komende jaren. Wat ons gezamenlijk bindt is het één zijn in Christus. We blijven met elkaar ons leven lang leerlingen van Christus. Mooie punten zijn o.m. een gesprek over ambtstheologie. Soms is het dan weer lastig, maar wel een uitdaging, om een vertaalslag te maken naar de gevolgen voor de huidige praktijk van de predikant en kerkelijk werker. Voor de synode is het ook een uitdaging om antwoorden te vinden op gevolgen van een krimpende kerk. Het kost meer moeite om ambtsdragers te vinden. Wellicht zal de komende tijd meer gesproken worden over de zelfstandigheid van gemeenten. Soms is er wel geld, maar onvoldoende bestuurskracht. Voor mij betekent het synodewerk ook een verdieping van het Woord van God. Om een voorbeeld te geven. Wat kan je met Romeinen 8 (hoofdstuk van de Heilige Geest) en Romeinen 14 en 15 (het sluiten van compromissen) bij je werk voor de synode? Tenslotte: synodewerk vraagt tijd, maar het is leerzaam en boeiend. 
Thomas Kool, ouderling Hervormde Gemeente Voorthuizen, wijk 1 Dorpskerk
terug