vrijdag 22 september 2023

Feestelijke viering in Harderwijk

Datum: 
 vrijdag 22 september 2023
Tijdstip: 
 15:00
Locatie: 
 Harderwijk

Er zijn vier redenen waarom we een feestelijke bijeenkomst willen beleggen. Het betreft de herbenoeming van de voorzitter van het classicaal college voor de visitatie Veluwe, ds. Erik Schuitemaker, per 1 maart; de herbenoeming van de classispredikant, ds. Wilbert van Iperen, per 1 september; het vijfjarig bestaan van de classicale vergadering Veluwe op 1 mei en de wisseling van het voorzitterschap omdat de huidige preses Martin Morsink dan aftreedt en opgevolgd wordt door ds. Gerben Westra. Deze feestelijke viering vindt plaats in de Grote Kerk in Harderwijk en begint om 15.00 uur. Er zijn twee sprekers: Jolanda Aantjes-Lubbersen, pastor te Hall en Voorstonden en lid van het moderamen van de generale synode; ds. Arnolt Stijf, docent theologie aan de Christelijk Hogeschool Ede. Aansluitend is er een informeel samenzijn in de kerk. 

De bijeenkomst begint om 15.00 uur met een viering in de Grite kerk. Aansluitend is er ruimte voor informele ontmoeting en bezochtiging van de kerk.
 

terug