woensdag 10 mei 2023

vergadering moderamen

Datum: 
 woensdag 10 mei 2023
Locatie: 
 Christelijke Hogeschool in Ede

Deze vergadering zijn we te gast bij de CHE in Ede.
We ontvangen dan degenen die een kerkelijk zending hebben vanuit de classicale vergadering Veluwe.
Het gesprek met hen gaat over hun welbevinden en de inhoud en de veranderingen in het werk.
We spreken verder over de samenwerking rond de inzet van stagiairs.

terug