Beleidsplan Classicale Vergadering

Beleidsplan werken aan de weg
De classicale vergadering heeft een beleidsplan voor de jaren 2024 – 2027.
Het beleidsplan start met onze roeping en missie die gesymboliseerd wordt door het woord HOPEN.
Kernwoorden voor de classicale vergadering zijn: vieren, ontmoeten, reflecteren, besturen en signaleren.
In deze periode richten we ons op:
  • Behoud en vernieuwing – over eenheid en verscheidenheid
Anderen vormen kunnen aan de inhoud en de identiteit van de gemeente raken. Hoe ga je daarmee om?
  • Grijs en groen – over generaties in de kerk
Wat kunnen we leren van studies over jonge generaties en organisaties die zich richten op jongeren in de gemeente?
  • Zelfstandig en samen – over samenwerking tussen gemeenten
Er zijn allerlei vormen mogelijk, ook op deelgebieden.
En verder blijven we de gemeenten bemoedigen, ondersteunen en adviseren in het lokaal kerk-zijn.
De band met de verschillende groepen werkers in de kerk zetten we voort. Dat geldt ook voor de gesprekken met de kerkenraden, op hun verzoek, over beroepingswerk, toekomstverkenning of de structuur.
 
terug