Classicale College voor het Opzicht

Het opzicht over de ambtsdragers en over hen die in een dienst zijn gesteld en over degenen die de bevoegdheid hebben voor te gaan in de eredienst, berust bij de classicale vergadering. Hierbij geldt dat dit opzicht is opgedragen aan het classicale college voor het opzicht (CCO), zie ord. 10-7-1. Aan dit college is opgedragen beslissingen te nemen over toepassing van één van de middelen van kerkelijke tucht (ord. 10-9-7).

Het opzicht over de leden van de gemeente (dus: niet-ambtsdragers) berust bij de (wijk)kerkenraad. Zij dragen de beslissing over de toepassing van een van de middelen van kerkelijk tucht op aan het college van predikant(en) en ouderlingen. Dit college hoort het classicale college voor het opzicht (ord. 10-7-1).

Het CCO bestaat uit vijf leden en vijf toegevoegde leden die door de classicale vergadering Veluwe, classicale vergadering Gelderland Zuid & Oost en de Classicale Vergadering Overijssel-Flevoland worden benoemd. De secretaris van het CCO is bereikbaar per mail.

terug