dinsdag 10 oktober 2023

Classicale vergadering in Voorthuizen

Datum: 
 dinsdag 10 oktober 2023
Locatie: 
 Voorthuizen

De generale synode heeft in het voorjaar vijf wijzigingsvoorstellen aan de kerkenraden gezonden. De kerkenraden hebben deze besproken en hun bevindingen gestuurd aan de classicale vergadering. Op deze avond considereren - overwegen - we wat de inbreng is en wat de afgevaardigden zelf van deze voorstellen vinden. Dat wordt dan aan de generale synode meegedeeld.
De begroting komt aan de orde. De uitgaven en inkomsten zijn redelijk met elkaar in evenwicht.
Het beleidsplan - werken aan de weg - voor de jaren 2024 - 2027 wordt vastgesteld. In 2024 willen we aandacht besteden aan grijs en groen. Het voornemen is dat met externe sprekers hier aandacht aan besteed wordt in twee classicale vergaderingen.
Er zijn namen genoemd voor de verkiezing van afgevaardigden naar de classicale veragdering en de generale synode..Dat is verheugend.
Na de pauze nemen we afscheid van onze preses Martin Morsink. Het is de laatste classicale vergadering dit jaar en daarmee de juiste gelegenheid om aandacht te besteden aan de tijd dat hij leiding heeft gegeven aan het werk in de classis. We doen dat met dankbaarheid aan God voor wat Hij in hem aan ons gaf. Hij krijgt een cadeau. Aansluitend kunnen de afgevaardigden en gasten hem de hand drukken en is er ruimte voor informele ontmoeting. Het formele afscheid is op 31 december want dan loopt zijn termijn af. Zijn opvolger, ds. Gerben Westra, start inmiddels in de startblokken klaar.
 

terug