dinsdag 10 oktober 2023

Classicale vergadering in Voorthuizen

Locatie: 
 Voorthuizen

De Hervormde gemeente in Voorthuizen heeft het voornemen het gebouw Kerkheem te verbouwen. Het kan zijn dan we dan uitwijken naar het kerkgebouw Bethabara aan de van de Berglaan. Op deze avond komt het nieuwe beleidsplan aan de orde en stellen we de begroting voor 2024 vast. Er zal vast nog wel meer op de agenda komen. Dat wordt dan in de loop van de tijd aangevuld.
 

terug