Classis Veluwe

De Protestantse Kerk in Nederland bestaat uit ongeveer 1.700 gemeenten. Deze gemeenten zijn te verdelen in: evangelisch-lutherse gemeenten, gereformeerde kerken, hervormde gemeenten en protestantse gemeenten. Een deel van de gemeenten is onderverdeeld in wijkgemeenten, vaak voorkomend in grotere plaatsen. Iedere gemeente heeft een eigen kleur en identiteit. Om de kerk goed te kunnen besturen is het land in elf regio's verdeeld. Zo'n regio noem je een classis. Het meervoud van classis is 'classes'.

Classicale vergadering
De classis Veluwe bestaat uit ongeveer 140 (wijk)gemeenten verdeeld over vijf ringen. Uit elke ring komen vier leden. Deze leden noemen we ook afgevaardigden. Zij vormen met elkaar de classicale vergadering Veluwe. Zij worden voor een periode van vijf jaar door de kerkenraden binnen een ring gekozen en zijn éénmaal herbenoembaar. Voor meer informatie over de classicale vergadering, klik hier. Naast de afgevaardigden vanuit de ringen zijn er nog vier afgevaardigden: de classispredikant, een kerkelijk werker, een predikant in algemene dienst of met bijzondere opdracht en een ambtsdrager uit de Evangelisch Lutherse gemeente.

Synode
Uit de classicale vergadering Veluwe zijn vijf ambtsdragers afgevaardigd naar de synode. De generale synode heeft o.a. tot taak het leiding geven aan het leven en werken van de kerk op haar verschillende arbeidsvelden en het ter hand nemen van al wat het leven van de kerk in de wereld kan bevorderen.

terug