Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken

Het classicale college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB) heeft tot taak het toezien op de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeenten, de diaconieën en de classes binnen zijn rechtsgebied (ord. 11-7 t/m 11-9). Dit toezien heeft onder andere betrekking op:
  • de begroting
  • de jaarrekening en de deugdelijkheid van de controle op de financiële administratie
  • de financiële situatie van de gemeente voordat overgegaan wordt tot het beroepen van een predikant
  • het beheer van en het beschikken over onroerende zaken, geldswaardige papieren en voorwerpen van oudheidkundige, historische of kunstwaarde
  • het inrichten en bijhouden van de registers van gemeenteleden
Het CCBB bestaat uit leden waarvan een deel door de classicale vergadering Veluwe worden benoemd en een deel door de classicale vergadering Gelderland Zuid & Oost. Het college is te bereiken via de mail.
 
terug