Samenstelling breed moderamen

Het breed moderamen bestaat uit het moderamen en afgevaardigden benoemd door de classicale vergadering:
  • diaken Hans Kiel, ring Apeldoorn
  • ouderling Wijnand Westerink, ring Harderwijk
  • ouderling Wim van de Berg, ring Hattem
  • diaken Bert Broekhuizen, ring Nijkerk
     
  • namens de classicale commissie Financiën: Henk van de Bunt
  • namens het classicaal college voor behandeling van beheerszaken Jan de Lange
  • namens het classicaal college voor visitatie ds. Erik Schuitemaker
  • namens de classicale commissie Financiën Veluwe Coert Wolswinkel
terug