Ds. Wilbert van Iperen

Mijn wortels liggen in de Alblasserwaard, ik ben in 1970 geboren en getogen in Hardinxveld-Giessendam. De studie theologie was niet mijn eerste keuze, wel de beste. Na een flinke en mooie omweg ben ik - via de MEAO en een afgeronde opleiding commerciële economie aan de HEAO - in 1993 theologie gaan studeren in Utrecht. Een boeiende studie die mijn leven tot op de dag van vandaag heeft verrijkt. Mijn hoofdvak was Nieuwe Testament, met Oude Testament als bijvak.

Rond 2006 ben ik, met prof. dr. Henk de Roest als promotor, een promotie-onderzoek gestart naar een beweging binnen de Protestantse Kerk, het Evangelisch Werkverband. Mijn keuze voor dit onderwerp werd ingegeven door de praktijk. In mijn contact met gemeenten (o.a. waar ik als gastpredikant voorging) en in de media lieten ambtsdragers en/of gemeenteleden die zich aangesproken voelden door een evangelische geloofsbeleving van zich horen. Dat riep uiteenlopende reacties op, van groot enthousiasme tot in sommige gevallen flinke weerstand. In 2014 verscheen mijn dissertatie: "Balanceren in de kerk. Onderzoek naar presentie, profilering en receptie van het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland, 1995-2010".

Door dit onderzoek heb ik een stroming in de kerk leren kennen die mij niet erg bekend was en heb ik ook de mooie, verrijkende kanten en de lastige, schurende kanten van een veelkleurige kerk scherper in beeld gekregen. Onder deze waarneming heeft mijn liefde voor de kerk niet geleden. Ik maak deel uit van deze mooie en soms lastige kerk, die een gestalte is van de wereldwijde Kerk van Christus. Een bouwwerk van mensen, in alle voorlopigheid en tegelijk in het leven geroepen en in stand gehouden door Christus, de Levende Heer die ons in Woord en sacrament nabij is.
terug