archief classis Ede

Het archief van de Protestantse classis Ede is ondergebracht bij het archief van de gemeente Ede. Er is een overeenkomst van inbewaringgeving getekend waarin staat dat het archief in ontvangst is genomen en dat het scribaat van de classicale vergadering Veluwe eigenaar blijft. Het archief is pas na 50 jaar openbaar. Er kan bij het scribaat van de classicale vergadering Veluwe een verzoek worden ingediend om het archief te mogen raadplegen. Ook de oudere archieven van de classes Ede (Hervormd en Gereformeerd) zijn in gemeentearchief ondergebracht.
terug