afgevaardigde naar de classicale vergadering

Er is plaats voor drie ambtsdragers die afgevaardigd willen worden naar de classicale vergadering. We komen drie maal per jaar bijeen. De gespreksonderwerpen zijn divers. De komende tijd zullen de kerkordelijke regels regelmatig aan de orde zijn want we willen op verschillende fronten lichter op pad. We besteden aandacht de beleidsdoelen waarvan grijs en groen – over generaties in de kerk er een is. In verschillende verslagen op de website kun je daar meer over lezen. Voor meer informatie over de rol van afgevaardigde, lees daarvoor het bijgevoegde document.
terug