afgevaardigde naar de synode

Gevraagd: een diaken die vanaf 2025 deel wil nemen aan de beraadslaggingen in de generale synode. Vanuit onze classis zijn er vijf ambtsdragers afgevaardigd. Je maakt daar deel van uit en bereid ook gezamenlijk de vergaderingen voor. Boeiend en intensief maar wel in een goede sfeer! Een omschrijving van wat verwacht wordt is bijgevoegd in een document.
terug