Ringen

Classis Veluwe bestaat uit vijf ringen: Apeldoorn, Ede, Harderwijk, Hattem en Nijkerk. De ring is de ontmoetingsplaats van gemeenten. Twee belangrijke aandachtspunten zijn het geloofsgesprek en het omzien naar elkaar. Gemeente-zijn in deze tijd vraagt steeds meer van predikanten, kerkelijk werkers, pioniers en kerkenraden. Het is dan goed om elkaar bij te staan met respect voor ieders eigenheid. Ook aan gemeenteleden gaat het niet voorbij dat het gemeenteleven verandert. Het is goed om een plek te hebben om elkaar te bemoedigen en inspiratie op te doen om de vlam van het geloof brandend te houden. De ring is ook de ontmoetingsplek om bovenplaatselijke initiatieven te ontplooien, zoals op diaconaal gebied of voor samenwerkingsverbanden op kerkrentmeesterlijk gebied. Meer informatie over ringen, vindt u in dit document.

Bij de vorming van de classis Veluwe is in 2018 van alle in gebruik zijnde kerkgebouwen binnen de classis een foto gemaakt. Daar is een fotoboek van gemaakt. Klik dan op deze link om de foto's te bekijken.

Werkgemeenschappen

De predikanten en kerkelijk werkers uit een ring ontmoeten elkaar binnen een werkgemeenschap. Een ring kan bestaan uit één of meer werkgemeenschappen. Doelstelling van de werkgemeenschap is de onderlinge opbouw van het geestelijk leven, het bevorderen van onderlinge pastorale zorg, bezinning op de versterking van het geestelijk leven van de gemeenten, het uitwisselen van ervaringen, studie en het bevorderen van samenwerking tussen gemeenten (ord. 4-18-2). Klik op onderstaand pijltje om de werkgemeenschappen per ring te zien.

 
Lees meer