5 jaar classicale vergadering Veluwe

Na de opening door onze voorzitter Martin Morsink kreeg Jolanda Aantjes-Lubbersen, pastor in de Protestantse gemeente te Hall en Voorstonden als eerste het woord. Haar thema was: de hoop levend houden. Zij vertelde dat ze is opgegroeid in Harderwijk en zondags in deze kerk naar de kerk ging. Nu werkt ze in Hall en Voorstonden. Een gemeente met een lange geschiedenis, gesticht door de rondtrekkende prediker Ludgerus. In de huidige tijd beginnen de mensen te ontbreken om zelfstandig gemeente te blijven. Daarom wordt er gewerkt aan samengaan met de Protestantse gemeente te Brummen met behoud van de vierplek in Hall. Zij schetst een aantal kerkelijke ontwikkelingen die ook aan de classicale vergadering Veluwe raken. Zij besluit met een mooi voorbeeld van gebedsverhoring en de oproep om een vast gebedsmoment in te voeren en te bidden voor de gemeenten.
De tweede spreker is ds. Arnolt Stijf: docent aan de Christelijke Hogeschool in Ede. Zijn thema is: alleen ga je sneller, samen kom je verder. Hij gaat in op de band die er is tussen de school en de classicale vergadering en verhaalt wat er in de opleiding theologie aan ontwikkelingen zijn. Zijn inleiding staat in de map.
Onze classispredikant, dr. Wilbert van Iperen, die net aan zijn nieuwe termijn is begonnen, leidt het middaggebed. In de liturgie kunt u dit nalezen.
Aansluitend was er ruimte voor ontmoeting en de mogelijkheid van een rondleiding door de kerk. De gids, Janny Spaan, vertelde o.a. over de schilderingen in de kerk.
We zijn dankbaar aan onze Heer dat Hij ons deze gelegenheid  heeft gegeven en dat we dit zo met elkaar hebben mogen vieren.
De link naar de map met de inleiding van ds. Arnolt Stijf, de liturgie en een aantal foto’s: https://drive.google.com/drive/folders/1EU0A8YNvlNWB3vwlt_hYzSgpFjhlzzsC?usp=sharing
 
terug