Documentatie

Naam/onderwerp Document Korte beschrijving
Beroepingswerk, waarmee is de gemeente gediend Beroepingswerk De verschillende mogelijkheden om in de vacature te voorzien passeren de revue.
Vitale gemeente, als de kerk kleiner wordt Vitale gemeente Verschillende vormen van samenwerken worden toegelicht. De gemeenten die gaan samenwerken blijven naast elkaar bestaan.
Samengaan, huisgemeente, als alleen niet meer kan Samengaan Verschillende vormen van samengaan worden toegelicht. Samengaan houdt in dat één of meer gemeenten ophouden te bestaan en opgaan in een andere gemeente of dat de gemeenten met elkaar een nieuwe gemeente vormen. Aan het vormen van een huisgemeente wordt apart aandacht besteed.
terug