Het classissymbool

Het classissymbool van classicale vergadering Veluwe is een anker tegen de achtergrond van het logo van de Protestantse kerk in Nederland. Het anker verwijst naar de hoop van het Evangelie waaruit we leven. De letters van het woord hopen staan voor verschillende taken van de classis. Voor een uitgebreidere uitleg, klik hier.
H:  horen
O:  ondersteunen en ontmoeten
P:  prikkelen en pionieren
E:  evalueren
N:  namens (representeren)

terug