De generale synode vergaderde 19 en 20 April

Twee intensive dagen waren het op 19 en 20 april.
Ds. Trijnie Bouw uit Zaltbommel is gekozen als nieuwe preses.
Daarna kan het onder werp als pelgrims onderweg met Joden en Palestijnse christenen aan de orde.
Een onderwerp dat veel reacties oproept. In gespreksgroepen werd gesproken over wat heil betekent.
En verder was er aandacht voor de Universiteit (PThU), het invoeren van de VOG en werd het gesprek voortgezet over genderidentiteit, seksualiteit en huwelijk en relaties.

Lees meer op de website pknclassisveluwe.nl/verslagen.
Het verslag van de vergadering vindt u hier.
terug