Impressie Generale synode 17-18 november 2023

Een greep uit de onderwerpen van deze vergadering:
  • De beroepsprofielen voor predikant en kerkelijk werker
  • Antisemitisme en de relatie tussen Joden en Palestijnse christenen
  • Lichter op pad (minder regels)
  • Evangelisch Lutherse gemeenten
Het verslag van de vergadering vindt u hier.
terug