Taken breed moderamen

Het breed moderamen heeft verschillende taken. Het breed moderamen brengt jaarlijks verslag uit aan de classicale vergadering van zijn werkzaamheden. 

Taken van het breed moderamen zijn:
  • het in naam van en in verantwoording aan de classicale vergadering leiding geven aan en coördineren van de arbeid van de organen van bijstand van de classicale vergadering;
  • het bevorderen van de saamhorigheid en de gezamenlijke bezinning van de predikanten door hen samen te brengen in werkgemeenschappen;
  • het toetsen van door de classispredikant genomen voorlopige besluiten; met inachtneming van het overigens in de ordinanties bepaalde, waar nodig in samenwerking met brede moderamina van andere classicale vergaderingen,
  • de behandeling van beheerszaken
  • de behandeling van bezwaren en geschillen
  • het opzicht
  • de visitatie
terug