dinsdag 27 juni 2023

vergadering moderamen

Locatie: 
 Veenendaal

De laatste maal dat we in het 'bisschoppelijk paleis' in Veenendaal vergaderen. 
 

terug